Bilgilendirme

BİNİCİLİK KULÜBÜ

Binicilik; atı iyi durumda kullanma sanatı olup bu iyi durum, atı tam yerinde, sakin, zamanında, güven içinde ve olabildiğince işe uygun kuvvet sarf ettirerek kullanma becerisidir. Biniciliğin tarihi çok eski zamanlara kadar uzanır. Bize de bu eski ata sporunu biz çağdaş eğitim veren kurumlara aktarmak düştü.