Bilgilendirme

GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ

GÖRSEL SANATLAR DERSİ EĞİTİM ANLAYIŞI
 
“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”
 
M. Kemal ATATÜRK
 
Geleceğimiz olan çocuklarımızı eksiksiz ve tam yetiştirmek istiyorsak rasyonel ve objektif düşüncenin gelişimini; duygunluğun, hayal gücünün ve kişisel dünyamızın gelişimi ile dengelemek; ilimle sanatın temelinde yaratıcılık yattığına göre , her iki güçten de çocukları ve gençleri faydalandırmak zorundayız. Sanatı, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirmek için eşsiz bir araç olarak gören okulumuz, sanat ve estetik anlayışı gelişmiş, yeteneklerinin farkında olan, özgüven sahibi bireyler yetiştirme amacıyla öğrencilerimize resimden, heykele; seramikten, ebruya kadar görsel sanatların birçok dalında temel bilgi ve beceri kazandırmaktadır. Yükselmenin şartı iki kanatla uçmaktır. Bu bağlamda okulumuzda Görsel Sanatlar dersimizdeki eğitimimizin amaçları şunlardır:
 
  • Öğrencilerimize estetik duyarlılık kazandırmak ve görsel değerler hakkında bilgilendirmek,
  • Duygu ve düşüncelerini görsel dil aracılığı ile kitlelere iletebilme yeteneği kazandırmak,
  • Görsel eğitim yoluyla öğrencilerimizin zihinsel ve algısal yeteneklerini geliştirmek,
  • Öğrencilerimize yaratıcı bir düşünce yapısı kazandırmak,
  • Sürekli görsel çevresini sorgulayan, eleştiren, değer yargılarına sahip olması için değerlendirmeye yönelik davranış biçimleri vermek,
  • Baktığını gören, algılayan, düşünen ve bir takım yargılarda bulunabilen, kişilik sahibi birer birey haline getirmektir.