Akademik

İlkokul

Bursa Aydın Okulları İlkokulu

Değişen dünyada “Bilgi Çağı”nı yakalamak için yüzümüzü geleceğe dönerek, katılımcı ve paylaşıma açık insan değerlerinden yola çıkarak; insan temel hak ve özgürlüklerine dayalı, demokratik, adaletli, bireysel farklılıklara hoşgörüyle yaklaşan, her öğrenciyi özel gören, onları kendinin en iyisi olmaya özendiren, öğrenmeyi öğreten, bilimsel ve çağdaş bir eğitim sistemi uygulanır. Ancak bütün bunların yanı sıra geçmişimizi de unutmadan milli değerlerimize sahip çıkılır.

 İlkokula başlayan öğrencilerimize; nitelikli yaşamayı, insanları tanımayı, değişik huy ve karakter örneklerini anlamayı öğreterek; bütün bunlara karşı kendi varlıklarını ayakta tutabilmeleri için rehber olmaktayız.

 Eğitim ve öğretim etkinlikleri planlanırken; öğrencilerin çok farklı zeka alanlarına sahip oldukları dikkate alınır.

 Bizim için her öğrenci değerlidir. Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak her öğrenciyi kendi hazır bulunuşluk düzeyinin üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz.

 Okul dışı faaliyetlerle de öğrencilerin sosyal gelişimine destek olunur. Kullanılmayan bilgi zamanla unutulacağından; okulda öğrendikleri bilgiler günlük hayatlarında işler hale getirilir.

 Çocuklarımızın duygusal, bilişsel, psikomotor becerilerinin gelişmesinde; her öğrenci özel kabul edilerek aktiviteler gerçekleştirilir.

İlkokul programımızın öne çıkan ayrıcalığı; çocukların bireysel olarak ele alınması ve akademik ve sosyal gelişimlerinin tek tek takip edilmesidir. Böylece ortaöğretim öncesi tüm çocukların en temel kazanımları eksiksiz almaları sağlanır. Merkezi sinir sistemi, iskelet kas sistemi ve beyin hücreleri arasındaki bağ sistemi her çocukta farklı gelişim gösterdiği için çocukların farklı öğrenme sürelerinin olması da çok normaldir. Bu yüzden her çocuğun öğrenme süreci tamamlanana kadar ayrı ayrı takip edilmesi ve eksik kaldığı noktalarda bireysel olarak desteklenmesi çok önemlidir. Bizim özel okul olarak velilerimize sunduğumuz en büyük öğretim hizmetinin bu olduğu söylenebilir. 


Dynamic Education System içinde İlkokulumuz'da 1. Sınıftan itibaren Art, Life, Science, Sport ve Language alanlarında farklı hocalarla birlikte bu alanlarda tasarlanmış özel ortam ve sınıflarda öğrencilerimiz eğitim öğretim faaliyetlerini yürütürler. Kütüphane, laboratuvar, çok amaçlı salon, spor salonu, müzik sınıfı, heykel atölyesi, teknoloji tasarım atölyesi, drama sınıfı, tenis kortu, açık spor alanları, satranç sınıfı, buz pateni salonu ve ücretsiz kafeterya öğrencilerin düzenli kullanımına göre yapılandırılmıştır. Dersler, yetkin öğretmenler tarafından bu sınıflarda yapılır. İlkokul öğrencilerimizin sınıf öğretmenleri ile birlikte 10 farklı öğretmenleri vardır. 

Haftalık program içinde bu alanların dağılımı aşağıdaki gibidir:Yabancı dil programına ek olarak program içinde görev alan native öğretmenler, sınıf içinde derse girmezler. Her öğrenci düzenli olarak tek başına ya da en fazla ikili gruplar halinde native öğretmenle bir araya gelerek konuşma (speaking) çalışması yapar. Böylece düzenli olarak dili duymaya ve konuşmaya maruz kalır. Eğitim öğretim döneminde, Şubat tatilinde 1 yurt dışı ve 1 yurt içi ile yaz tatilinde 2 yurt dışı dil kampı düzenlenir. Dil gelişimi yeterli olmayan çocuklar için de hafta sonu ücretli dil kursu yapılır. 

İlkokul programımızda haftalık ders saati 45, günlük ders saati ise 9'dur. Örnek günlük akış programımız aşağıdaki gibidir:İlkokul öğrencileri için Kasım ayından itibaren hafta sonu Cumartesi günleri okul içinde ücretli yetenek geliştirme klüpleri ve kursları vardır. Dileyen velilerimiz bu klüplerden öğrencilerinin yararlanmasını sağlayabilirler. Burada amaç; öğrencinin eğitim öğretimle ilintili diğer ihtiyaçlarının da mümkün olduğunca okulda karşılanmasıdır.

OKUL ÖNCESİ

Okul öncesinde uyguladığımız programın temel kazanımı; çocukların beyin, beden ve ruh gelişimlerinin en iyi süreç içinde gerçekleşmesini sağlamaktır.

İLKOKUL

İlkokul programımızın öne çıkan ayrıcalığı; çocukların bireysel olarak ele alınması, akademik ve sosyal gelişimlerinin tek tek takip edilmesidir.

ORTAOKUL

Ortaokulda uyguladığımız programı, en temel bilimsel kuramların öğrenciye verilmeye ve öğrenci zihninde yapılandırılmaya başlandığı sistemdir.

Özel Bursa Aydın Okulları

Hedefimiz güzel ülkemize yeni eğitim kurumları kazandırmaktır. Ayrıca bu kurumlarda yetişen öğrencilerimizi bilgi beceri ve öngörülerini arttırmak, vatana millete ailesine vefalı insanlar yetiştirmektir. Mustafa Kemal Atatürk'ünde dedigi gibi ''Vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesi; dil, ırk ve din gibi düşüncelerle yapılacak her türlü ayrımı reddeden, birleştirici ve bütünleştirici bir anlayışı temsil eder.'' Anlayışına sahip bireyler kazandırmaktır. Bilgi, Başarı,Güven Aydınlık İster...

Kurucumuzun Bilgi

Yarım asırlık bir tecrübe ile, yurtiçi ve yurtdışında birçok başarılı projeye imza atarak kendisinden söz ettiren Toprak Grubu Ailesi bünyesinde yer alan Aydın Okulları geleceğe emin adımlarla yürümektedir.

Bilgi Sistemi

Öğrenci ve Velilerimizin kullanabilecegi bilgi paylaşım sistemi için kullana bileceğiniz, öğrencilerimizin not ve performans değerlendirmesine ulaşabileceğiniz bilgi ve arşiv sistemidir.

Sınav Kayıt Sistemi

Sınav takvimi doğrultusunda okul içi ve okul dışı öğrencilerinde katıla bileceği ön kayıt formunun yer aldığı bilgi sistemidir. Lütfen kayıt sırasında bilgilerinizi eksiksiz doldurunuz.